Welkom
  • Welkom

Mededelingen

Voor alle mededelingen verwijzen wij u naar onze gebruikers.
Klik de button 'Gebruikers' aan bovenaan de pagina en u krijgt alle deelnemers in het
Kulturhus Ruurlo te zien. 

Als u op de desbetreffende gebruiker klikt, komt u rechtstreeks op de website van de gebruiker uit. Daar vindt u alle actuele informatie, die voor u van belang kan zijn. 

Privacy Policy

De Gebruikersvereniging Kulturhus Ruurlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  De Gebruikersvereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Wilt u een exemplaar van onze Privacy Policy neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Gebruikersvereniging Kulturhus Ruurlo | Nieuwe Weg 5-0 | 7261 NL Ruurlo | info@kulturhusruurlo.nl |